ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อเมนประปา (PVC) ขนาด 2 นิ้ว หมู่ 5,6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง