ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง