ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมางานเวทีพร้อมเครื่องเสียงและไฟ ตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง