ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง