ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง