ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง