ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายดานแย้ หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง