เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ตัดหญ้าสองข้างทางถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียด : เทศบาลตำบลร่มเกล้า โดยนายวีระศักดิ์ กุลบุญมา นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า ร่วมด้วย นายอาภรณ์ เนตรวงค์ กำนันตำบลร่มเกล้า พร้อมผู้ใหญ่บ้านและทีมงานฝ่ายปกครองตำบลร่มเกล้า , อสม. , จิตอาสาประชาชนตำบลร่มเกล้า , และข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลร่มเกล้า ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ และเก็บขยะข้างทาง เส้นทางทางหลวง อ.นิคมคำสร้อย-อ.หนองสูง เขตพื้นที่ตำบลร่มเกล้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากทัศนวิสัยในการขับ-ขี่ บริเวณทางโค้งและเพื่อความเล็งเห็นที่ชัดเจนของรั้วเตือนอันตรายบริเวณทางโค้งก่อนเข้าเขตชมชนของตำบลร่มเกล้าและทัศนวิสัยในการขับขี่
ผู้โพส : admin