เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ลงพื้นที่ที่พบการบุกรุกป่าชุมชน เพื่อร่วมลงนามในข้อตกลง
รายละเอียด : นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า มอบหมายให้ นายเนรศ อินทะกอง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า จ.อ.วีระศักดิ์ จันทร์ช่างทอง หน.ฝ่ายอำนวยการ นางสุมาลัย อาจวิชัย หน.ฝ่ายปกครอง จ.อ.เตชพัฒน์ คำสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หน.งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ที่พบการบุกรุกป่าชุมชนตำบลร่มเกล้า เพื่อร่วมลงนามในข้อตกลงในการให้ผู้บุกรุกรื้อถอนและให้ออกจากพื้นที่ที่บุกรุกในวันและเวลาตามที่ตกลง ร่วมกับ นายสำเริง ดาวเศรษฐ ปลัดอำเภอนิคมคำสร้อย รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนิคมคำสร้อย นายอาภรณ์ เนตรวงค์ กำนันตำบลร่มเกล้า นายภาณุวัฒน์ ข่าสะโปน ผญบ.ม.1 นายพนม เชื้อคมตา ผญบ.ม.3 และคณะกรรมการหมู่บ้านของทั้งสามหมู่บ้าน ร่วมรับทราบและลงนามในข้อตกลงร่วมกัน
ผู้โพส : admin