เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
การตั้งจุดตรวจ-จุดบริการและด่านชุมชน เพื่อควบคุม ป้องปรามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำตำบลร่มเกล้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 6 ของการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการและด่านชุมชน เพื่อควบคุม ป้องปรามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำตำบลร่มเกล้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 การจราจรปกติ เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลร่มเกล้า ยังไม่พบหรือได้รับการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ หรือการขับขี่ที่เป็นอันตรายในพื้นที่ รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ-จุดบริการและด่านชุมชน ดังนี้ 1. นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า/ผอ.ศปถ.อปท.ทต.ร่มเกล้า 2. นางสาวปิยธิดา บุตรกาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย 3. นายจินดา สมประสงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า 4. ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า 5. ท่านกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลร่มเกล้า
ผู้โพส : admin