เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
การตั้งจุดตรวจ-จุดบริการและด่านชุมชน เพื่อควบคุม ป้องปรามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำตำบลร่มเกล้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 7 ของการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการและด่านชุมชน เพื่อควบคุม ป้องปรามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำตำบลร่มเกล้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 ผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ภาพรวมประจำตำบลร่มเกล้า ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางในพื้นที่ ตำบลร่มเกล้า - ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึ้นในพื้น - ไม่มีผู้บาดเจ็บที่เกิดจากการจราจรในพื้นที่ - ไม่มีผู้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากการจราจรในพื้นที่ - จุดตรวจ-จุดบริการและด่านชุมชนตำบลร่มเกล้า ในวันสุดท้ายยังคงได้รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ-จุดบริการประชาชนและด่านชุมชน ดังนี้ 1. คณะกรรมการ ศปถ.อปท.ทต.ร่มเกล้า 2. ผู้นชุมชน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลร่มเกล้า
ผู้โพส : admin