เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
camera_alt ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาอบรมมอบความรู้ โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" ประจำปี 2565 [23 กันยายน 2565]
ต้อนรับคณะครู - นักเรียน ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร ในการทัศนศึกษา ทุ่งกังหันลม วันที่ 19 - 22 ก.ย.65 [22 กันยายน 2565]
โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน [20 กันยายน 2565]
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2565 [19 กันยายน 2565]
ต้อนรับคณะครู - นักเรียน ร.ร.วัดหลวงปู่จามมหาปุญโญบ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" ในการทัศนศึกษา ทุ่งกังหันลม [15 กันยายน 2565]
ประชุมปรึกษาดำเนินการพัฒนาเปิดแหล่งท่องเที่ยว ดูทุ่งกังหันลม ชมภูยางเดี่ยว [15 กันยายน 2565]
มอบรางวัลการประกวดหมู่บ้าน ตามโครงการ "ร่มเกล้าน่าอยู่ น่ามอง" [15 กันยายน 2565]
การฝึกอบรมลูกเสือตามโครงการ ลูกเสือต้านยาเสพติด [14 กันยายน 2565]
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กและปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขียน [14 กันยายน 2565]
กิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กและปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางโอก [14 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 153 รายการ)