เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรี
โทร : 095-6013908
นายจินดา สมประสงค์
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 080-2563474
นายสมัย อาจวิชัย
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 093-3607287
นายประทาน เสียงเย็น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 093-4354857
นางอุไรวัณ สมตน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 087-9492508


× เทศบาลตำบลร่มเกล้า