เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรี
นายจินดา สมประสงค์
รองนายกเทศมนตรี
นายสมัย อาจวิชัย
รองนายกเทศมนตรี
นายประทาน เสียงเย็น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางอุไรวัณ สมตน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี