เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
account_box สมาชิกสภา
น.ส.กาญจนา นักสูน
ประธานสภาฯ
นายพินิตพงษ์ ห้วยทราย
รองประธานฯ
นายธวัชชัย สมตน
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเทพนรินทร์ บุรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายพิต อาจวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเข็มพร ชุมศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทานประสงค์ เสียงล้ำ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นางศรัญญา สิทธิประภา
สมาชิกสภฯ เขต 2
นายลือชัย พลพลึก
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางสุดท้าย สุขพันธ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายภูดิท ชูวงษ์ติชาวัน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายยอดชาย ทองมหา
สมาชิกสภา เขต 2 (เลขานุการสภาฯ)


× เทศบาลตำบลร่มเกล้า