เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเนรศ อินทะกอง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
นายเนรศ อินทะกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุมาลี แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทวีศักดิ์ ปัททุม
ผู้อำนวยการกองช่าง