เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
account_box ชุมชน หมู่บ้าน
นายอาภรณ์ เนตรวงค์
กำนันบ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 1)หมู่ที่ 2
นายภาณุวัฒน์ ข่าสะโปน
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 2)หมู่ที่ 1
นายพนม เชื้อคมตา
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 4)หมู่ที่ 3
นายสายันต์ ไชยโคตร
ผู้ใหญ่บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4
นายคำไพ จำปา
ผู้ใหญ่บ้านคำนางโอก หมู่ที่ 5
นายนาลัย เสียงเย็น
ผู้ใหญ่บ้านสุริโย หมู่ที่ 6
นายสำรวย ตาลสมรส
ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 7


× เทศบาลตำบลร่มเกล้า