เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
folder ประกาศเทศบาล
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตำบลร่มเกล้า
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file นโยบามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลร่มเกล้า