เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
folder เทศบัญญัติ
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1